Priser

INDLEDENDE MØDE

 

Det første indledende møde i forbindelse med dit byggeprojekt. Det overordnede formål med det indledende møde er, at vi får alle de informationer som skal til for at vurdere om din idé er realistisk, i forhold til din økonomiske ramme samt myndigheds- og lokalplansforhold.

Gratis

IDÉOPLÆG TIL BYGGEPROJEKTeR

 

Idéoplægget er fasen hvor vi alle informationerne omkring dit byggeprojekt samles, ud fra alle oplysningerne kan afgørende beslutninger og valg træffes til det videre forløb.

læs mere
 • Analyse af dine behov. Ønsker, rumbehov, design, funktioner og stil.
 • Granskning af projektet. Indsamling af grund og myndighedsforhold, som er afgørende for det videre projektforløb.
 • Idéoplæg til tegningsmateriale. Et forslag med grovskitserede tegninger sammensat af informationerne vi har indsamlet, Skitserne leveres i 2D og 3D, for at vise hvordan det kan komme til at se ud.
 • Økonomisk overslag. Et estimeret overslag på den samlede økonomi for byggeprojektet.

Myndighedsprojekt

 

Myndighedsprojektet er fasen hvor vi færdigprojektere dit byggeprojekt således det er klar til ansøgning om byggetilladelse Situationsplan, plan, snit, facade, konstruktionsbeskrivelser, bebyggelsesprocent og højdegrænseplaner synliggøres.

læs mere
 • Endvidere er det også fasen hvor der laves den digitale ansøgning om byggetilladelse via Byg og Miljø, fuldmagtserklæring, projektbeskrivelse, vurdering og angivelse af byggeret, helhedsvurdering, brand og konstruktionsklasser, vurdering af tekniske forhold som projektet er omfattet af og angivelse af BBR-oplysninger.

Samlet pakke (Idéoplæg + Myndighedprojekt)

 

Den samlede pakke er et komplet tilbud af de 3 overforstående ydelser samlet i en pakke.
Pakken indeholder ud over Indledende møde, Idéoplæg og Myndighedsprojekt, også ingeniør ydelser i form af statisk rapport samt energimærkning, energirammeberegning og 1 stk. trykprøvning.

læs mere
 • Idéoplæg
 • Myndighedsprojekt
 • Udbudsprojekt
 • Statiske beregninger
 • Energirammeberegning
 • LCA beregning