Ydelser

01

SKITSEPROJEKT

Indeholder skitsetegninger til efterfølgende optegning af myndighedssæt:

Læs mere

Indledende møde (Typisk 1-2 timer)

Analyse af dine behov. Ønsker, rumbehov og stil.

Herudover bliver der i denne fase, fokuseret på materialer, størrelser og højder på rum samt konstruktions opbygning, facade udtryk og principper for tekniske installationer.

Granskning af projektet. Indsamling af grund og myndighedsforhold, som er afgørende for det videre projektforløb.

Idéoplæg / skitseprojekt indeholder følgende grovskitseret tegningsmateriale, (Plan, plan med placering af hus på grunden, facadetegninger, 2 stk. udv. 3D visualisering).

Grovskitserne er sammensat af informationerne vi har indsamlet på det indledende møde. 

02

MYNDIGHEDSANSØGNING

Indeholder færdigt myndighedsprojekt for ansøgning efter BR18:

Læs mere

Optegning af bolig efter udleveret skitseprojekt.

Indledende møde (Typisk 1 time)

Gennemgang af lokalplan for krav vedr. højder, afstande, byggelinjer, bebyggelsesprocent mv.

Tegningsmateriale (Situationsplan, plan, snit, facade i fast målestok.)

Bygningsdelsbeskrivelse for hver enkelt konstruktion (terrændæk, vægge, tag, vinduer osv.)

Møde vedr. kommentar og godkendelse af myndighedstegninger (Typisk 2 timer)

Byggeansøgning udfyldt og indsendt på bygogmiljø.dk.

Bygherre levere liste med overfladematerialer for gulv, vægge, loft, facader, tag, leverandør af vinduer mv.

03

3D VISUALISERING

Dette produkt indeholder “næsten” alt du skal bruge for, at se dit endelige projekt inden første spadestik er taget og bordet fanger.

Læs mere

Med dette produkt kan du få en million varianter af stort set alle aspekter i dit kommende byggeri.  

Skifte materialer ud, ændre farvevalg, afklare uforudsete aspekter i projekteringen, som ellers ikke ville kunne være ændret.

Du kan ændre lysindfald i de forskellige rum for at se solens virkning i løbet af dagen eller indret udenoms arealerne i dit kommende projekt.

Standard pakken indeholder 5 – 10 stk. still billeder og 1 video af projektet set udefra.

Antallet af billeder og videoer aftales fra projekt til projekt og kan individuelt tilpasses kundens ønsker.

04

BYGGERÅDGIVNING

Med flere års praktisk erfaring som håndværker, den teoretiske viden og de visuelle egenskaber fra bygningskonstruktør uddannelsen forbundet med 5 års erfaring fra byggebranchen, som projektleder på et utal små og store byggerier i Danmark, har Byggernyt den fornødne erfaring, der skal til for at hjælpe jer.

Læs mere

Der er ikke et byggeri der er ens, men derfor granskes og behandles alle projekter lige grundig og seriøst, det er underordnet om projekterne er store eller små, og om det er for privatpersoner eller virksomheder.

Byggernyt kan bidrage med kompetent rådgivning og sparring, som forklares i øjenhøjde samtidig med, at økonomien ikke løber løbsk. 

05

TILSYN, FØRGENNEMGANG OG AFLEVERINGSFORRETNING

Pakken indeholder 5-6 tilsyn i byggeprocessen, som planlægges efter aftale med bygherre og entreprenøren samt tilpasses projektets hovedtidsplan.

Førgennemgang og afleveringsforretning med bygherre.

Læs mere

Byggetilsyn under udførsel.

Inkluderet i byggetilsyn kunne være:

  • Indledende møde med bygherre, hvor vi bliver enige om forløbet.
  • Fundamentstilsyn ifm. armering og støbning af fundamenter.
  • Terrændækstilsyn af armering, installationer inden støbning af gulve.
  • Tilsyn med placering af bagmure, forankring af tagkonstruktion mv.
  • Tilsyn isolering, dampspærre, murværk og fugtsikring.
  • Løbende telefonisk sparring og rådgivning.

Digital rapport leveres efter hvert tilsyn til bygherre og entreprenør.

Tilsyn ved førgennemgang for nedbringelse af fejl og mangler + digital rapport fra gennemgangen.

Tilsyn ved afleveringsforretning, så i trygt og sikkert kommer i hus + digital rapport med fejl og mangler.

06

BYGNINGSUNDERSØGELSE, MILJØSCREENING

Følgende ydelser tilbydes i forbindelse med renovering og nedbrydningsarbejder.

Læs mere
  • Miljøkortlægning af miljøfarlige stoffer i bygningsdele.
  • Udbudsmateriale i forbindelse med renoveringer og nedrivninger.
  • Forureningsplaner/ oversigtsplaner.

Til hver miljøkortlægning udarbejdes en rapport, som beskriver forholdende på stedet samt anvisninger til bortskaffelse af forurenet og farligt affald.